Pastoraat

Teamwork

Het pastorale team van de Kruiskerk bestaat uit de predikant, drie pastorale ouderlingen: Janny Honing, Luanne de Jong en Eric Schingenga, een pastorale diaken: Kees Jan Schoneveld en gemeentelid Dik Koren. Samen zijn zij verantwoordelijkheid voor het pastoraat in de Kruiskerk. Het pastorale team komt regelmatig bij elkaar voor intervisie en uitwisseling.

Doop en Huwelijk

Er is in de Kruiskerk de mogelijkheid om gedoopt te worden of om een kind te laten dopen. Ook is er de mogelijkheid voor kerkelijk huwelijk. Neem voor meer informatie contact op met de predikant ds. Elsbeth Gruteke.