Financieel

Aparte bankrekening voor wijkgemeente Kruiskerk

Zoals u bekend zal zijn, is de discussie over de toekomst van de wijkgemeente Kruiskerk nog gaande. In de begroting 2024 wordt de wijkgemeente Kruiskerk daarom weliswaar – vooralsnog – beschouwd als onderdeel van de PGH, maar wel als een financieel zelfstandige eenheid, met een eigen verantwoordelijkheid voor inkomsten en uitgaven.
In dat kader heeft de wijkgemeente Kruiskerk een aparte bankrekening gekregen: NL17 INGB 0000 1006 91 ten name van Kruiskerk Huizen. U wordt verzocht voor collectes kerk & gemeente en kerktv (de tweede en derde collecte) en andere giften ten behoeve van de wijkgemeente Kruiskerk vanaf 1 januari 2024 van deze bankrekening gebruik te maken.
Voor de diaconie en de ZWO blijft de huidige situatie – vooralsnog – bestaan: rekeningnummer NL26 RABO 0329 9747 69 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Huizen voor de collectes diaconie (de eerste collecte) en andere giften ten behoeve van de diaconie van wijkgemeentes De Duif en Kruiskerk; rekeningnummer NL39 RABO 0329 9240 95 ten name Diaconie van de Protestantse Gemeente Huizen inzake ZWO voor collectes en giften ten behoeve van de ZWO.
Voor collectes via de Givt-app en de collectezak blijft de huidige situatie – vooralsnog – ook hetzelfde; deze worden per wijkgemeente uitgesplitst en vervolgens op de betreffende rekening overgemaakt.

Fred Horst en Sytze Haenen, penningmeesters.

Aangifte belastingen

Ook dit jaar mogen 😊 de meesten weer een formulier voor de inkomstenbelasting invullen. Kerk en Diaconie vallen onder de giften en boven de drempel worden de giften in mindering gebracht op het inkomen. Dat levert in veel gevallen een aanzienlijk voordeel op. Voor de opgave is een ANBI-nummer handig, zodat de juiste instelling wordt vermeld.

Het ANBI-nummer voor de Diaconie (PGH) is 824103749.
Het ANBI-nummer voor de Kerk & Gemeente (PGH) 002608893.