Jeugd

Kinderen en jongeren zijn een inspiratiebron voor de hele gemeente. Wij willen kinderen en jongeren een plek bieden waar zij hun vragen kunnen stellen en plezier met elkaar beleven. Daarnaast zetten wij ons in om kinderen en jongeren te betrekken bij vieringen en ondersteunen we ouders bij geloofsopvoeding. Er worden verschillende activiteiten voor de jeugd georganiseerd.

Crèche

Op de zondagmorgen bestaat er gelegenheid om uw kinderen bij de crèche te brengen. De crèche is bedoeld voor kinderen van 0 – 4 jaar. De crèche ruimte vindt u als u via de ingang aan de Jacob van Wassenaerstraat 1 in de hal naar beneden loopt en daar waar de deur openstaat naar binnen gaat. Iedere zondag is er een leidster aanwezig om er een leuk uurtje van te maken met de jongste kinderen. Ze lezen, zingen en doen een spelletje. De kinderen kunnen tijdens de collecte weer worden opgehaald zodat ze de zegen aan het einde van de dienst ook mee krijgen. Als u gebruik wilt maken van de crèche, vragen we u om dat vooraf per e-mail kenbaar te maken aan Darina Schingenga via kingskidskruiskerk@gmail.com.  Wil je helpen met de oppas, neem dan ook contact met Darina op.

Kindernevendienst ‘King’s Kids’

Wij willen graag  onze ‘King’s Kids’  helpen groeien in een persoonlijke geloofsrelatie met Jezus, goed onderling contact en een open blik naar buiten.Voor kinderen van de basisschool is er tijdens de kerkdienst kindernevendienst. Na het kindermoment in de kerk gaan ze naar hun eigen ruimte. Elke week staat er leiding klaar om de kinderen een eigen programma aan te bieden om zo op een gezellige en creatieve manier bezig te zijn met een verhaal uit de bijbel.
Rondom Kerst en Pasen is er in de kindernevendienst een project dat ook zichtbaar is in de kerkdienst . Voor meer informatie of vragen kan je terecht bij Annemijn Broekstra (06-51017133) of Sara Sanders.

Sense Young en Sense

Sense had een tienerdienst in de open lucht (juni 2023). Belangrijke keuzes maken en hoe doe je dit met God?

Eén keer per maand is er Sense Young (12-15 jaar) en Sense (16+) voor tieners.
We starten deze dienst in onze eigen ruimte en we komen na de collecte terug in de kerkzaal. De data voor eerste helft 2024 zijn 3 maart, 7 april en 2 juni. Aan het eind van het seizoen sluiten we af met alle jongeren. De datum krijgen jullie nog te horen, hou de website in de gaten. We hebben een gaaf programma (echt!!), met actie, creativiteit, humor en serieuze gesprekken. Geen preken dus, maar wel praten met elkaar en met God. En als je alleen wil luisteren? Dat mag ook.
Waarom zou je naar Sense komen? Om met jongeren van je eigen leeftijd na te denken en ervaringen uitwisselen over het leven, over jezelf, over God en meer. Voor meer informatie over Sense kan je contact opnemen met José Sanders via Whatsapp (06-29738333) of mail naar jeugdwerkkruiskerk@gmail.com

KinderCatechese

Kinderen uit de bovenbouwgroepen van de basisschool zijn leergierig. Ze maken rond deze leeftijd al belangrijke keuzes die bepalend kunnen zijn voor hun komende tienerjaren en latere jaren. Daarom vinden we het belangrijk om hen al in een vroeg stadium nader kennis te laten maken met de inhoud van het christelijk geloof.
Deze basiscatechese richt zich op de hoofdonderwerpen van de christelijke geloofstraditie, waar Avondmaalscatechese een belangrijk onderdeel bij vormt. Op dit moment geven we deze catechese op zondag tijdens de diensten. De data voor dit jaar zijn 21 januari, 18 februari, 17 maart en 21 april. We beginnen gelijk om 10.00 uur.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Gerda Broekstra of via mail jeugdwerkkruiskerk@gmail.com

Jongeren en Belijdenis Catechese

Catechese aan deze jongeren vinden wij zeer belangrijk.  De kinderdoop in onze gemeente brengt de verplichting tot kerkelijk onderwijs met zich mee. Wij hopen dat jongeren zich de betekenis van hun doop realiseren en zelf mondige en belijdende gelovigen en leden van de kerk worden. Wie hierover meer informatie wil inwinnen kan contact opnemen met Ds Elsbeth Gruteke via elsbeth.gruteke@eo.nl of 06-51785459. In overleg met belangstellenden wordt gezocht naar een manier om een voorbereidende gespreks- en catechesegroep te vormen.

Jong+