Media

Er zijn veel sociale media waarmee de boodschap kan worden overgebracht. De Kruiskerk heeft er voor gekozen de uitingen te beperken tot het gebruik van facebook naast de website.