Evenementen

Evenementen zijn bijeenkomsten waarop gemeenteleden, naast de ‘nazit’ van de wekelijkse kerkdiensten, bijzondere momenten vieren en verdiepende gesprekken aangaan. Het mag dan ook gewoon gezellig zijn. Deze bijeenkomsten zijn ook bij uitstek geschikt om onze gemeente te leren kennen. Gasten zijn van harte uitgenodigd.

Talentenveiling Albaniƫ-reis

Pinksteren 2024 Doop, belijdenis Wouter en Amie

Pasen 2024

Palmpasen 2024

Gemeentelunch

Een paar keer per jaar organiseren we, aansluitend op de zondagse dienst, een gemeentelunch om de onderlinge ontmoeting te stimuleren. Een laagdrempelige ontmoetingsplek voor jong en oud waar iedereen iets aan bijdraagt.

Startweekend 2023

In september organiseren we rond de startzondag een gemeenteweekend. Op de zaterdag een gezamenlijke activiteit, vorig jaar een fietspuzzeltocht, met aansluitend een barbecue in de tuin van de kerk. Op de zondag een feestelijke startzondag met verschillende activiteiten.

Diverse activiteiten

Gemeentebijeenkomst juni 2023, waarin informatie en betrokkenheid wordt gestimuleerd door het zoeken naar talenten.
Belijdenisdienst 29 mei 2023.
Oliebollenbakken ieder jaar op 31 december voor een goed doel.
Drama in de kerstdienst 2023.
Wadlopen 2018.