Online kerkdiensten

Vieringen online meebeleven

Velen kijken regelmatig naar de online-vieringen. Fijn om zo als wijkgemeente KruiskerkTV via beeld een viering mee te beleven. Al is het natuurlijk anders dan een zondagse viering in de kerk waar ruimte is om elkaar te ontmoeten; het is een prachtig alternatief.

Kijken naar https://www.kerkdienstgemist.nl is voor u gratis, maar voor de Kruiskerk niet. Per kijker moet er worden betaald. U kunt helpen om deze extra kosten te bestrijden door een bedrag over te maken onder vermelding van ‘Kerktv’ op bankrek. nr. NL17 INGB 0000 1006 91 t.n.v. Kruiskerk Huizen. Of u kunt via de Givt-app via ‘3e collecte’ doneren.

Het is misschien even wennen achter uw computer/tablet de kerkdienst te beleven, maar we hopen dat u zo de verbinding met elkaar en Gods Woord blijft ervaren.