Auteur: Ronald Kranenburg

  • Diensten april 2024

  • Bevestiging Gerard Broekstra

    Op zondag 24 maart 2024 werd Gerard Broekstra bevestigd in het ambt van Diaken. Gerard zal de taak als voorzitter binnen de diaconie op zich nemen. Gerard was al ‘het gezicht’ als projectleider van de projectgroep voor de verzelfstandiging en blijft ook deze taak uitvoeren.

  • Nieuwsbrief

    Vanaf 1 april 2024 verschijnt er wekelijks een digitale nieuwsbrief en vanaf heden wordt er al proefgedraaid. Deze nieuwsbrief in pdf-format wordt rondgestuurd via inboxify naar de e-mailadressen die in het bestand zijn opgenomen. Mocht u een exemplaar willen ontvangen, dan verzoek ik u dat kenbaar te maken via mijn e-mailadres: Ronald Kranenburg De laatst…

  • Lunch 10 maart 2024